Struma drabbar tusentals människor i Sverige varje år och innebär en förstoring av din sköldkörtel. Sköldkörteln finns i halsen precis under Adamsäpplet och du kan vanligtvis varken känna eller se den. När sköldkörteln förstoras orsakar det en svullnad i halsen som du kan se och det är detta som kallas för struma.

Sköldkörteln kontrollerar kroppens ämnesomsättning

Sköldkörteln ansvarar för att producera hormoner som kallas för Tyroxin och Trijodtyronin, vilka hjälper till att hålla ämnesomsättningen i rätt takt. Vidare är det många av kroppens celler och vävnader som behöver dessa hormoner för att fungera korrekt. Att vara drabbad av struma innebär att sköldkörteln antingen är underaktiv eller överaktiv, det vill säga struman gör för mycket eller för lite sköldkörtelhormoner. Struma kan bero på olika orsaker och detta påverkar vilken behandling som fungerar bäst.

Ibland kan en förstorad sköldkörtel vara ett tillfälligt problem som blir bättre av sig själv inom några månader. Dock kan det också vara ett symtom på ett allvarligt problem som kräver läkarvård. Fortsätt läsa för att se vad symtomen på struma är.

4 olika symtom på struma

Förutom en klump eller svullnad i halsen inkluderar symtomen på struma följande:

  • Heshet och hosta
  • Obehag av att bära slips och annat åtsittande plagg vid halsen
  • Svårighet med att andas eller svälja
  • Yrsel när du rör armarna

Största riskfaktorer är:

  • Graviditet. Att vara gravid är kopplat till sköldkörtelproblem.
  • Jodbrist. Områden där jobbrist är vanliga ökar risken.
  • Kön. Kvinnor drabbas mer av struma än män totalt sett.
  • Strålning. Om du exponeras för strålning från exempelvis cancerbehandlingar.
  • Ålder. Risken är högre om du är över 40 år.

Behandla din struma

Om du har struma på grund av hypotyreos, det vill säga en för låg produktion av sköldkörtelhormoner, kan din läkare ordinera medicin som ersätter dessa hormoner. I vissa allvarliga fall kan det bli aktuellt kirurgi för att ta bort delar av sköldkörteln. I de fall då struma är orsakat av inflammation kan det räcka med att ta aspirin, antihistamin eller steroider. En överaktiv sköldkörtel kan behandlas med radioaktivt jod som krymper sköldkörteln.

Rulla till toppen