Infomedica – Informationsportal för vårdtagare

Infomedica samlar information om vissa sjukdomar och behandlingar. Det finns även råd & stöd för dig som lider av en sjukdom, eller som är anhörig. Informationen på sidan syftar alltid till att vara korrekt, men observera att du alltid ska vända dig till 1177, eller din vårdgivare för att få korrekt information. Sidan ska enbart betraktas som en källa till information för den som är intresserad av att lära sig mer om något av våra ämnen, inte som en medicinsk resurs.

Läs mer om sjukdomar

Infomedica har samlat information om några vanligare, och några ovanligare, sjukdomar som många svenskar har frågor om. Samtliga sjukdomar som vi har skrivit om hittar du på våra sida om sjukdomar & diagnoser. Informationen fungerar utmärkt som en grund till vidare läsning, och syftar till att öka medvetenheten om olika mer eller mindre allvarliga (och vanliga) sjukdomstillstånd.

Behandlingar

Hur behandlas vissa symptom och sjukdomar? Här samlar vi information om behandlingsmetoder som är vanligt förekommande i Sverige. Exempelvis har vi samlat information om behandling av pollenallergi, vilket allt fler blir intresserade av.

Hjälpmedel & rättigheter

Vilka rättigheter har du på sjukhuset, eller vid en långtidssjukskrivning? Dessa frågor uppstår oftast alldeles för sent, när krisen redan är ett faktum. Passa på att läsa mer om dina rättigheter i sjukvården, och hoppas att du slipper använda dom. Här har vi samlat den mest grundläggande informationen, men det finns betydligt mer fortsatt läsning för den som är intresserad.

Rulla till toppen