Så fungera patientsekretessen

I en allt mer digital värld har behovet av en stark patientsekretess aldrig varit viktigare inom sjukvården. Förtroendet för den vårdgivare som får tillgång till denna typ av information är beroende av förmågan att hålla sekretess. Föga förvånande är det därför av högsta vikt för vårdpersonal att skydda känslig information.

Svensk sjukvård värnar om patientsekretessen

I den svenska sjukvården gäller patientsekretessen och där är din information skyddad, oavsett om du är svensk medborgare eller inte. Att värna om patientsekretessen är viktigt för att upprätthålla integriteten och tilliten inom svenska sjukvården. Faktum är att patienter brukar berätta mycket känslig information som de vanligtvis inte berättar för vem som helst. Det är mindre troligt patienter skulle söka hjälp och avslöja mycket känslig information utan förtroende. Av denna anledning är det viktigt att följa och värna om patientsekretessen för att inga ska undvika att söka vård.

Konsekvenser av att bryta mot patientsekretessen

Att bryta mot patientsekretessen och tystnadsplikten kan leda leda till rättsliga konsekvenser. I allvarliga fall kan vårdgivaren dömas i domstol och förlora sin legitimation. Även patientjournaler av täcks av sekretess och det är bara de vårdgivare som behandlar dig som kan läsa din journal. Det har heller ingen betydelse om information finns på en dator eller på papper.

Undantag från patientsekretessen

Även om patientsekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan den under vissa omständigheter brytas utan samtycke.

Det gäller i bland annat följande situationer:

  • Polisen. Om en domstol, polis, åklagare eller annan myndighet behöver veta vilken vårdcentral som tillhör personen. Även i situationer där en läkare bedömer att patienten är farlig eller är olämplig att ha skjutvapen måste polisen informeras.
  • Socialtjänsten. När den lokala socialtjänsten eller Socialstyrelsen behöver mer information för att utreda ett ärende.
  • Transportstyrelsen. Transportstyrelsen behöver information från journalen för att kontrollera om någon är lämplig att ha körkort.
  • Rättsmedicinsk undersökning. Vid rättsmedicinska undersökningar är information från journalen nödvändig.
Rulla till toppen