Får jag ersättning från inkomstförsäkring vid sjukdom?

Svaret är nej. Du får ingen ersättning eftersom inkomstförsäkringen gäller inte vid sjukdom, utan bara om du blir uppsagd och arbetslös på grund av arbetsbrist. Inkomstförsäkring är nämligen inte samma sak som sjukförsäkring. Vid sjukdom kan du ha både Försäkringskassan och en privat sjukförsäkring som täcker inkomstbortfallet.

En inkomstförsäkring fungerar däremot som en extra arbetslöshetskassa (A-kassa) för att ersätta förlorade inkomster för arbete. Även om både inkomstförsäkring och sjukförsäkring ger ersättning för inkomstbortfallet, så gäller dessa försäkringar i olika situationer.

Öka tryggheten med både inkomstförsäkring och sjukförsäkring

Med tanke på att inkomstbortfall kan orsaka mycket stress är det klokt att ha både inkomstförsäkring och sjukförsäkring. Kom ihåg att ersättningen från Försäkringskassan är begränsad efter 90 dagar och det är här sjukförsäkringen kan täcka upp en del inkomstbortfallet. På detta sätt kan du känna dig trygg i ditt jobb och får gott om tid att ställa om vid arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Du bör därför granska möjligheterna att teckna en privat sjukförsäkring utöver inkomstförsäkring. I vissa fall kan du få köpa en sjukförsäkring till ett förmånligt pris när du tecknar en inkomstförsäkring.

En privat sjukförsäkring erbjuder dig följande:

  • Din tidigare lön avgör ersättningens storlek.
  • Fungerar som ett komplement till andra ersättningar vid sjukdom, såsom sjukpenning och ersättning från din fackförening.
  • Gäller inte i händelse av ofrivillig arbetslöshet.
  • Gäller vanligtvis inte om du har utövat professionell idrott eller andra riskabla aktiviteter.
  • Täcker upp till 90 procent av din tidigare inkomst beroende på hur mycket din arbetsförmåga minskar.

Du behöver inte nödvändigtvis välja första bästa alternativ, utan du kan börja med att läsa på om vilken inkomstförsäkring som passar bäst för dig. Håll koll på vilka förmåner som ingår på respektive webbplats för inkomstförsäkringar. Överväg möjligheterna att välja ett alternativ där både privat inkomstförsäkring och sjukförsäkring ingår för att maximera din trygghet.

Rulla till toppen