Hur påverkas jag av en sjukskrivning

Om du blir sjukskriven är det inte bara själva sjukdomen som kan orsaka stress, en ännu större stressfaktor är inte sällan de ekonomiska konsekvenserna. Du kan känna att du förlorar jobbmöjligheter, att det sätter käppar i hjulet för dina karriärmöjligheter eller att dina framtida löneförhandlingar försvåras. Det kan även drabba din privatekonomi och göra det svårare att betala dina lån på banken.

Ekonomiska effekter på långvarig sjukdom

Du är inte ensam om du har känt dig pressad att dyka upp på jobbet trots sjukdom. Faktum är att så många som över 80 procent någon gång sett detta på sin arbetsplats de senaste 12 månaderna. Detta mönster är förknippat med stressen för de ekonomiska konsekvenserna av att vara sjukskriven och hur det påverkar lönen – inte minst om du har ett bolån eller privatlån som du måste betala tillbaka varje månad.

Förutom de ekonomiska konsekvenserna finns det många andra typer av konsekvenser av att bli sjuk och sjukskriven, vilka bland annat är:

  • Arbetslivet
  • Familjen och sociala livet
  • Känslolivet
  • Livsstilen

Läs vidare för se närmare på dessa viktiga aspekter.

4 konsekvenser av att bli sjukskriven

1. Arbetslivet – När det gäller arbetslivet kan möjligheterna till rehabiliteringsaktiviteter öka under sjukfrånvaron. Dessa aktiviteter kan involvera fysiska och sociala aspekter som förbättrar din arbetsförmåga. Sjukskrivningen kan ge en signal till arbetsplatsen och bidra till positiva förändringar i arbetsförhållanden och uppgifter.

2. Familjen – Ditt sociala liv med familjer och vänner kan påverkas till det bättre med sjukskrivning eftersom du får mer fritid. Även om du inte kan göra vad som helst på grund av sjukskrivningen, får du åtminstone mer kvalitetstid med anhöriga som du kanske inte hade tidigare.

3. Känslolivet – Att bli sjuk och sjukskriver från arbetet innefattar många känslomässiga aspekter. Inte sällan förekommer stress och ångest till följd av denna annorlunda situation. Ditt självförtroende och självkänsla kan påverkas antingen negativt eller positivt från att vara sjukskriven. Sjukskrivningen ger dig dock tid till att ändra kurs och åtgärda orsaken till det som ledde till sjukskrivningen.

4. Livsstilen – När du är sjukskriven har du mer tid till reflektion och kan ta itu med eventuella missbruk av alkohol, mat, tobak eller läkemedel. Du kan förändra och uppgradera din livsstil med bättre matvanor och träning.

Rulla till toppen